Wat hebben zorg en welzijn met elkaar te maken?

Zorg en welzijn, wat hebben zij met elkaar te maken? Heel graag zou ik het antwoord op die vraag willen hebben. En wie het weet mag reageren. Hier enkele van mijn overpeinzingen,overigens gekleurd door mijn welzijnsbril.

Het in één adem noemen van zorg en welzijn is natuurlijk niet ongebruikelijk. Dat impliceert dat beide zaken zeker iets met elkaar te maken hebben. Toch is het makkelijker om verschillen te benoemen dan overeenkomsten. Zorg neemt over, welzijn ondersteunt. Zorg gaat uit van een beperking, welzijn van de eigen kracht. Enkele grote welzijnsondernemingen daargelaten kan welzijn opereren op kleine schaal en heeft de zorg meestal grote omvang nodig om efficiënt te kunnen werken.

De Nederlander maakt het overigens allemaal niets uit. Uit onderzoek door WelzijnNederland naar de bekendheid van het welzijnswerk (juli 2008) blijkt dat wanneer Nederlanders wordt gevraagd naar wat volgens hen het welzijnswerk inhoudt bijna 12 procentzegt geen idee te hebben. De overige ondervraagden geven omschrijvingen waaruit blijkt dat voor de meeste Nederlanders er geen wezenlijk verschil is tussen zorg en welzijn.

Misschien maakt de Wmo wel een einde aan de domeindiscussie tussen zorg en welzijn. Waarbij ik overigens de indruk heb dat die discussie vaker door welzijn dan door zorg wordt aangeslingerd. De domeindiscussie is vermoeiend, niet effectief en de opdrachtgevers worden er niet vrolijk van: zij willen gewoon dat hun Wmo-opdrachten worden uitgevoerd door betrouwbare leveranciers.

Zorg en welzijn hebben beiden wat last van een imagoprobleem waardoor het aannemelijk is dat de beelden die beide sectoren van elkaar hebben ook niet helemaal zullen kloppen. Daar hebben we een overeenkomst. Echter, dit kan wel eens een van de redenen zijn dat samenwerking in de keten, ondanks de enorme investeringen, toch vaak mislukt.

Zorg + Welzijn, het tijdschrift en deze digitale community, wordt gelezen door ‘sociale professionals’ uit de zorg en welzijn. Ik ben benieuwd of u als lezer, maar ook of de redactie de vanzelfsprekendheid waarmee zorg en welzijn in één adem worden genoemd worden, kan onderschrijven.

Laat wat van je horen

*