Welzijnsorganisaties zijn niet klaar voor de toekomst!

Er zal een grote omslag in denken plaats moeten vinden bij welzijnsorganisaties. Zij dienen alerter te zijn en nog meer als maatschappelijke onderneming te handelen. Het gebrek aan competenties bij het management is vaak het knelpunt. De focus ligt teveel op inhoud en te weinig op ondernemen.

Dit is de samenvatting van het onderzoek door Gerben de Jong in het kader van zijn MBA. Het onderzoek richt zich op de houdbaarheidsdatum van de huidige organisatie-inrichting bij welzijnsorganisaties in een veranderende omgeving.

Het onderzoekrapport ‘De welzijnswereld draait door’, is op 10 juni verschenen. In zijn conclusies is de Jong zo mogelijk nog duidelijker: De huidige cultuur binnen welzijnsorganisaties is onvoldoende voorbereid op marktgericht werken en de huidige leiderschapstijl is onvoldoende gericht op marktgericht werken.

De Jong, werkzaam bij Hordijk&Hordijk en bekend met de branche heeft onderzoek gedaan onder 12 welzijnsorganisaties. Eveneens zijn deskundigen geïnterviewd: dhr. Bart Fiers (voorzitter RvT VOOR Welzijn en tevens senior consultant Berenschot), dhr. Jan Tilburgs (senior adviseur Stade Advies) en Stefan Sterkenburg (directeur Servicepunt Welzijnsinformatie). De deskundigen zijn eenduidig: er zijn drie ontwikkelingen die de koers bepalen. De Wmo, de groei van aanbesteden en de fusiegolf die welzijnsland op dit moment overspoelt. Een van de deskundigen is hard in zijn oordeel: ‘Slechts 5 procent van de organisaties is echt goed op de huidige ontwikkelingen voorbereid.’ Wel wordt gezien dat organisaties bereid zijn om het anders te doen. Ze zijn doordrongen van het moeten en willen maar het kunnen is de bottleneck.

Volgens Gerben is de sleutel tot verandering in bezit van de managers. Zij moeten leren zich te gedragen als maatschappelijk ondernemers en dit vervolgens vertalen in de wijze waarop zij hun medewerkers aansturen. Medewerkers moeten mee in de verandering en bereid zijn marktgericht te werken.

Mijn eigen mening is dat het beeld wat in het onderzoek wordt geschetst natuurlijk erg herkenbaar is. Graag wil ik er iets aan toevoegen. De bereidheid die wordt geschetst door Gerben is namelijk voor mij ook erg herkenbaar. In mijn contacten met welzijnsorganisaties zie ik voortdurend dat zij ervan doordrongen zijn dat het anders moet, dat ze meer de klant en de markt centraal moeten en willen stellen.

En omdat bereidheid de belangrijkste voorwaarde is tot verandering heb ik er vertrouwen in dat het goed komt. Nu het kunnen nog. Kunnen vraagt om kennis. En het goede nieuws is dat die kennis ruimschoots voorhanden is! In mijn werk ervaar ik hoe welzijnsmarketing een organisatie ondernemend en slagvaardig maakt.

Welzijnsmarketing is leuk, spannend, praktisch en voor iedere organisatie toepasbaar. In mijn vorige blogs heb ik al een aantal onderwerpen met u besproken: imago en identiteit, netwerken en sterke merken. In mijn komende blogs zal ik mede aan de hand van de aanbevelingen uit het rapport van Gerben u nog meer informatie en tips geven zodat u aan de slag kunt en voorbereid bent op uw toekomst.

Laat wat van je horen

*