Trends welzijnswerk 2010

In de tijd van lijstjes en overzichten, hier mijn trends voor het welzijnswerk in 2010.

1. Vertrouwen wordt belangrijker dan meten: er komt in 2010 een einde aan alle overmatige aandacht voor het meten van prestaties en resultaten. Vertrouwen wordt weer belangrijk. Goede persoonlijke relaties worden weer op prijs gesteld.

2. Fuseren raakt uit de mode: er komt een einde aan het fusiegeweld. Welzijnsorganisaties gaan op zoek naar slimme samenwerkingsvormen. De eerste franchiseformule voor welzijnsorganisaties wordt gelanceerd.

3. Positie van vrijwilligers verandert: van lastig te positioneren doelgroep worden vrijwilligers het goud van de organisatie. Vrijwilligers eisen fatsoenlijk HRM beleid.

4. Diversiteit wordt belangrijker dan doelgroep: ouderenwerk, jongerenwerk en andere categorale werksoorten maken plaats voor diversiteit in buurten, wijken en vitale netwerken.

5. Meer ‘au’ dan ‘wauw’: het welzijnswerk focust op de pijn van haar klanten. De welzijnswerker weet waar de pijn zit en wat de behoefte van de klant is. Wij realiseren ons dat we er speciaal zijn voor die mensen die ons nodig hebben (en niet meer voor iedereen!).

6. Revival opbouwwerk: het opbouwwerk komt in een stroomversnelling van positieve energie en aandacht. We (her)ontdekken methodieken die naadloos aansluiten bij Welzijn Nieuwe Stijl.

7. Welzijnsorganisaties lanceren landelijk merk: Het eerste landelijke merk® wordt een feit. De merkwaarde is zo uitgebalanceerd dat welzijnsorganisaties massaal het merk invoeren in hun portfolio. Uiteraard is het merk beschermd en voorbehouden aan welzijnsorganisaties.

8. Social media is booming: Welzijnswerkers twitteren, bloggen, hyven en zijn te vinden op Linkedin. Via sterke sociale netwerken hervinden zij beroepstrots en laten ze zien dat ze experts zijn in sociale beweging.

9. Menselijke maat is de nieuwe moraal: en wordt belangrijker dan professionele (lees: afstandelijke) houding. De welzijnswerker Nieuwe Stijl biedt service, aandacht en een arm om de schouder.

10. Ziektepreventie wordt de derde peiler: naast participatie en zelfredzaamheid wordt ziektepreventie/gezondheidsbevordering de derde peiler van het welzijnswerk. Van meet af aan laat het welzijnswerk zien wat haar toegevoegde waarde is op dit terrein en zorgt zij voor een krachtige positionering. Vooral ‘bewegen in de wijk’ en ‘samen gezond eten’ worden speerpunten.

11. WIP: het WIP wordt opgericht, Welzijn Innovatie Platform en gaat samenwerken met ZIP, Zorg Innovatie Platform. VWS en EZ juichen dit toe en belonen het initiatief met ongekend hoge subsidies.

Trackbacks

  1. […] dit jaar heb ik 11 trends in het welzijnswerk beschreven. Nu het jaar bijna om is, is het tijd om terug te blikken. En dat doe ik dit keer niet […]

Laat wat van je horen

*