Het merk Welzijn: zin en onzin over branding

Binnen de marketingwereld wordt er veel gezegd en geschreven over de zin en onzin van branding, het positioneren van het merk in het brein van de klant. Vooral wanneer grote merken als Coca Cola en Nike als voorbeeld worden genoemd is een pittige discussie gegarandeerd. Vaak gaat het dan over de macht van grote merken en de wijze waarop ze die macht gebruiken. Alleen voor het maken van nog meer winst of gebruiken ze hun goede naam ook voor het oplossen van maatschappelijke problemen?

Cumulus, PuurZuid of SWO Drimmelen zijn namen die niet vergelijkbaar zijn met namen als Coca Cola en Nike. Toch wilt u ook naamsbekendheid en dat plaatsje in het brein van uw (potentiële) klanten. Waarom? Omdat u vanuit uw doelstelling er wil zijn voor mensen wanneer zij u nodig hebben. Dus dan moeten zij u wel weten te vinden. En gelukkig hier geen discussie over winst of maatschappelijke problemen.

Branden kun je op diverse manieren en op verschillende niveau’s. De term ‘welzijn’ an sich is niet te branden. De term is daarvoor teveel een paraplubegrip en niet onderscheidend genoeg. De naam van een welzijnsorganisatie kun je wel branden. Ook een afdeling of specifieke dienst. Maar altijd geldt dat branden meer is dan alleen communicatie! Het begint bij de inhoud.

De inhoud moet goed zijn. U weet wie uw klanten zijn. U weet wat hun behoefte is en u weet hoe u ze daarbij kunt helpen. Tot slot weet u ook waarom u dat beter kunt dan anderen. Met andere woorden: uw propositie is helder. Pas dan bent u er klaar voor om uw merkboodschap te verspreiden.

De eerste stap die u daarin zet is intern gericht: Internal Branding. Ongeacht hoe u het heeft aangepakt en of u uw propositie met enkelen of velen binnen uw organisatie heeft vastgesteld, uiteindelijk zal iedereen in uw organisatie de merkboodschap moeten ondersteunen en willen uitdragen. De medewerkers in de uitvoering en in direct contact met de klant maken uw merk groot. Zij zorgen voor tevreden klanten die uw ambassadeurs worden en zorgen voor de zo gewilde mond-tot-mond reclame.

Uw welzijnsorganisatie heeft daarmee een goede reden om te investeren in medewerkers. Authenticiteit wordt erg gewaardeerd en past bij de welzijnswerker Nieuwe Stijl. Van Living the Brand kom je zo vanzelf uit bij Personal Brand (ik hoop dat dit nu niet te snel gaat). Wat zeg jij als op een verjaardagsfeestje wordt gevraagd waar jij werkt? Ben je trots op het werk dat je doet? Kun je binnen de kaders van de merkboodschap jouw eigen visie en talenten kwijt?

Wanneer de klant op zijn of haar reis door uw organisatie in contact is met diverse medewerkers en in aanraking komt met verschillende diensten en daarbij steeds de bevestiging ervaart van uw merkboodschap, wordt uw merk een sterk merk. Om hieraan te werken is een mooie uitdaging voor 2010 voor uw organisatie, uw medewerkers, uw collega’s en uzelf. Ik wens u veel plezier en succes daarbij.

Laat wat van je horen

*