EHBB: Eerste Hulp Bij Bezuinigingen

Welzijn Buren wordt voor de tweede keer in korte tijd geconfronteerd met een opdrachtgever die moet bezuinigen. De eerste keer leidde dit vooral tot hoog oplopende emoties, lelijke stukken in de krant, boze raadsleden en een bezuiniging die uiteindelijk gewoon werd doorgevoerd. Daar heb ik van geleerd waardoor we het nu anders aanpakken.

Voorzorgsmaatregelen:

• Zorg voor goede relaties met uw opdrachtgever: dit gaat verder dan de directeur of accountmanager. Iedereen in de organisatie is verantwoordelijk voor zijn of haar relaties en realiseert zich dat binnen netwerken iedere relatie is terug te brengen tot de opdrachtgever.

• Spreid uw risico’s: zorg voor meerdere opdrachtgevers, een flinke financiële buffer, directe inkomsten van klanten (eigen bijdragen), een goede balans tussen ‘kort’ geld (projecten) en ‘lang’ geld (duurzaam en min of meer stabiel).

• Neem de tijd om u te verdiepen in uw strategische bedrijfsvoering: aandacht voor marketing kan u helpen aan een stevige positie in uw markt; toepassen van inzichten uit Het Nieuwe Werken kan uw organisatie flexibel en toekomstproof maken; het bestuderen van alternatieve businessmodellen kan zorgen voor verrassende inzichten.

• Zorg voor tevreden klanten: zij zijn uw ambassadeurs en houden u stevig in uw zadel.

Als de bezuinigingen zich dan toch aandienen:

• Realiseert u zich dat het niet uw bezuinigingen zijn! De huidige bezuinigingsgolf wordt veroorzaakt door krimp in overheidsbudgetten en gemeentefondsen. Dus uw opdrachtgever moet bezuinigen. Waardoor u te maken heeft met een opdrachtgever die minder budget heeft om bij u in te kopen.

• Ga op tijd in gesprek met uw opdrachtgever en biedt aan om mee te denken: probeer dit niet te doen vanuit de ‘slachtofferrol’ maar als expert en adviseur. Blijf in uw rol van opdrachtnemer en dienstverlener.

• Profileren is altijd belangrijk maar juist in deze fase: denk niet te makkelijk dat men het allemaal wel weet. Vertel uw verhaal en maak glashelder duidelijk welke meerwaarde uw organisatie biedt aan klanten en opdrachtgevers.

• Gebruik uw relaties in uw netwerk om u in dit proces te ondersteunen: vraag hulp als het nodig is.

Welzijn Buren heeft met bijna twee derde van haar budget op een bezuinigingslijst gestaan. Onze opdrachtgever heeft inmiddels besloten onze bezuiniging op te schorten om de tijd te nemen alternatieven te onderzoeken. Voor ons en de gemeente de kans om intensief in gesprek te gaan over Welzijn Nieuwe Stijl. Wij verwachten daar samen goed uit te komen.

Als u door minder opdrachten uw uitgaven daadwerkelijk niet meer kunt dekken en moet snijden in uw kosten, kijk dan altijd eerst hoe u meer kunt doen met minder. Wees creatief. Wees bereid heilige huisjes te slopen. Realiseert u zich dat uiteindelijk loslaten moeilijk is maar ook ruimte biedt voor weer iets nieuws. Als het werkelijk gaat om de passie voor uw vak, anderen helpen bij hun zelfredzaamheid en participatie, dan vind u daarvoor nieuwe wegen.

Ik ben benieuwd naar uw ervaringen en nodig u van harte uit om die hier met mij te delen. Ik wens u en onszelf veel wijsheid en sterkte in deze moeilijke maar ook uitdagende tijd van bezuinigingen en kansen.

Laat wat van je horen

*