Klik voor hulp [gastblog]

Gastblog: Klik voor hulp.

Er komt goed werk daar uit het diepe zuiden van ons land! En wel zo goed dat er hard wordt gewerkt aan een landelijke uitrol van een nieuw sterk merk in welzijn. Daarom heb ik Jos gevraagd om in dit derde gastblog hierover te vertellen. Hij blogt over trend 7: “Welzijnsorganisaties lanceren landelijk merk: Het eerste landelijke merk® wordt een feit. De merkwaarde is zo uitgebalanceerd dat welzijnsorganisaties massaal het merk invoeren in hun portfolio. Uiteraard is het merk beschermd en voorbehouden aan welzijnsorganisaties.” Jos:

Klikvoorhulp.nl opmaat voor de branding van een merknaam

Maart 2008: klikvoorhulp.nl gaat in 2 steden in Zuid-Limburg als pilot van start. Méér dan 100 jongeren vragen in een maand tijd om hulp via chat en email. Hoezo pilot? We continueren de online hulpdienst en zoeken samenwerking met andere maatschappelijk werkinstellingen uit de regio. Deels voor het delen van de kosten; deels voor het vergroten van de spreekuurcapaciteit.

2009: het lukt. Bijna alle AMW-instellingen in Limburg besluiten om gezamenlijk klikvoorhulp.nl uit te gaan voeren. 50 maatschappelijk werkers van 9 organisaties bemensen dagelijks de chatspreekuren en beantwoorden hulpverzoeken via e-mail. Nog nooit eerder waren zó veel AMW-instellingen in zó’n korte tijd accoord gegaan met de uitvoering van dit innovatieve concept.

2010: websites voor online hupverlening schieten als paddenstoelen uit de grond. Het lijkt wel of er voor elk probleem een site bestaat. Binnen de branche maatschappelijk werk groeit dan ook de vraag naar een passend concept voor online hulpverlening. Het liefst op een manier die de versnippering van online diensten tegengaat en de eigenheid van de branche op een onderscheidende manier tot uitdrukking brengt. Nou, daar hebben wij wel een antwoord op.

In dat jaar besluit klikvoorhulp.nl te fuseren met internethulpverlening.nl. Aan deze site nemen 35 AMW-instellingen deel. Het merk klikvoorhulp.nl is daardoor meteen grootste online hulpdienst in de welzijnsbranche. In december is 40% van alle AMW-instellingen aangesloten bij klikvoorhulp. Nog eens 10% van de instellingen bereiden zich voor om mee in te stappen.

De initiatiefnemers beseffen maar nauwelijks wat zij in gang hebben gezet. Enkele AMW-instellingen zijn hongerig naar kennis en willen het liefst gisteren al begonnen zijn. Wij blijven er op hameren: online hulpverlening is méér dan het inrichten van een chatbox. Zaken als deskundigheid, kwaliteitszorg, online ketensamenwerking en promoting zorgen ervoor dat ook deze tak van sport hkz-proof beschreven kan worden.

Het klikvoor-concept is profijtelijk gebleken voor zowel de klant als voor de instelling.

Het projectteam van klikvoorhulp besluit om een branding te koppelen aan ‘klikvoor’ als merknaam. Verschillende domeinnamen waaronder klikvoorcoaching.nl, klikvooropvoeding.nl en klikvoorinfo.nl worden vastgelegd. De capaciteit is beperkt maar de ambities zijn groot. Hoe samen te werken zonder bureaucratische structuren en belemmeringen?

Met de MOgroep wordt overleg gevoerd om in 2011 een Expertisecentrum Welzijn Online in te richten. Geen statisch bureau, maar een dynamische online werkplaats waar verschillende disciplines samenwerken om nieuwe online toepassingen voor en door het welzijnswerk te ontwikkelen. De eerste ontwerpen voor een bijhorende website worden gemaakt. Een bijhorende domeinnaam wordt vastgelegd: www.welzijnslab.nl. Een laboratorium voor de innovatie van eigentijdse welzijnsdiensten; waar nagedacht over virtuele manieren om ‘Eropaf’ te gaan; waar social media functioneel zijn voor zowel de online communicatie tussen professionals maar ook voor het bereiken van lastige doelgroepen in het welzijnswerk.

Maatschappelijke ondernemingen, hogescholen, softwaredevelopers, kennisinstituten, academische werkplaatsen… velen kunnen en willen participeren in een werkplaats waar je kunt halen en brengen. Multiply by sharing.

Jos Reinders is vanuit de Welzijnsgroep Parkstad Limburg goed bezig! Hij ziet kansen en weet anderen te enthousiasmeren om mee te doen. Wil je meer weten over Klik voor hulp of misschien ben je al zo enthousiast dat je gelijk aan wilt haken? Neem dan contact met hem op via jreinders@welzijnsgroep.nl

Ken je zelf ook voorbeelden van sterke merken in welzijn? Laat het ons weten. Je bent welkom om hieronder te reageren. Meer gastblogs lezen de komende dagen? Meld je dan even aan voor de mailinglijst.

Trackbacks

  1. […] 13-12-2010: Klikvoorhulp.nl door Jos Reinders Tags:2010, terugblik, trends, welzijnswerk […]

Laat wat van je horen

*