Diversiteit: toverwoord van 2010 [gastblog]

Gastblog: Toverwoord van 2010

Voor trend 4: “Diversiteit wordt belangrijker dan doelgroep: ouderenwerk, jongerenwerk en andere categorale werksoorten maken plaats voor diversiteit in buurten, wijken en vitale netwerken.”, was het gelijk duidelijk dat ik Hatice moest vragen als gastblogger. Voor haar geen toverwoord: Hatice ken ik als een zeer succesvolle vrouw die diversiteit in haar werken en leven werkelijk inhoud geeft. Hatice:

Toverwoord

Diversiteit lijkt wel het toverwoord van 2010. Ik kijk er dus met gemengde gevoelens tegenaan. Voordeel is: bijna iedereen is voor diversiteit. Nadeel: het is een container begrip geworden. Natuurlijk diversiteit heeft te maken met hoe we in Nederland met elkaar omgaan, samenleven en wonen en daar heeft iedereen wel een mening over. In mijn optiek geven verschillen in achtergrond, sexe, leeftijd, en overtuiging veel kleur aan onze samenleving. Het lijkt alsof men tegenwoordig deze term te pas en te onpas gebruikt.

Een trend, ja. Echter men praat er vooral over. Laatst sprak ik een bestuurder van een grote jeugdzorginstelling in Amsterdam, die zei dat je er niet over moet praten maar gewoon doen en hij heeft natuurlijk hartstikke gelijk. Hoe is het te verklaren dat er nog steeds veel te weinig vrouwen en mensen met een biculturele achtergrond in management of bestuursfuncties terechtkomen?

Ik werk als consultant werving en selectie en ik kan u verzekeren dat er genoeg aanbod is maar dat de mensen die het nu voor het zeggen hebben -nog steeds blank en man- kiezen voor mensen waarmee ze zichzelf kunnen vereenzelvigen. Uitzonderingen daargelaten zoals de bestuurder van de jeugdzorginstelling in Amsterdam, is diversiteit eerder uitzondering dan regel. Overigens vertelde dezelfde bestuurder dat de  jeugdzorginstelling nu op zoek is naar  manlijke medewerkers. En nu dan mijn positieve nieuws: door de vergrijzing komen er heel veel interessante posities vrij en het aanbod is divers!

Oude wijn in nieuwe zakken!

Toen ik bij het Woningbedrijf Rotterdam werkte, was de mode term differentiatie in het woningaanbod. Eigenlijk werd ongeveer hetzelfde bedoeld als wat wij nu verstaan onder vitale wijken en diversiteit. Differentiatie hield in dat er verschillende soorten woningen in een wijk moesten worden gebouwd, niet alleen sociale woningen, maar ook grote woningen, aanleunwoningen en luxe koop- en huurwoningen. Rijke burgers aantrekken in de wijk zou de leefbaarheid bevorderen. Een evenwichtig opgebouwde wijk zou door de diversiteit aan bewoners socialer worden. Men zou elkaar kunnen helpen (de sociaal sterken helpen de sociaal zwakkeren) en betrokken zijn, van elkaar leren en open staan voor elkaars ideeën:  sociale cohesie in optima forma!

De Civil Society: een ideale samenleving!? Ja en nee. Deze idealen zijn niet echt meer van deze tijd maar volgens mij ontstaat er een andere vorm van ideologie. Eentje die veel pragmatischer en duurzamer is en beter past in ons leven. Verschillende projecten zoals boodschappendiensten, klusjesmannen/vrouwen, maatjes en mentorprojecten, krijgen goedkeuring van vele wijkbewoners. Ze hebben allemaal hetzelfde principe: uitwisseling van contacten en diensten. Daarbij komt dat de sociale media de drempel hebben verlaagd om met elkaar op een eenvoudige manier in contact te komen. Het uitwisselen van “vriendendiensten” is een druk op de knop. Als mijn bejaarde buurvrouw een sjaal voor mij breidt, doe ik een boodschap voor haar.

Verschillen verdwijnen

Verschillen verdwijnen op het moment dat we allemaal verschillend zijn. Het is dan geen uitzondering meer. Generatieverschillen  zijn ook verdwenen, hoorde ik op de radio. Ouders en kinderen gaan naar hetzelfde concert en houden van dezelfde muziek.

Diversiteit nut en noodzaak

Doordat er steeds minder jongeren op de arbeidsmarkt komen en wij met z’n allen ouder worden en langer leven, zullen er opnieuw “gastarbeiders” naar Nederland komen en dit keer hoogopgeleid en ambitieus. Zij zullen het verschil willen maken. Willen uitblinken. En wij zullen ze hard nodig hebben om in onze zorg te voorzien, ons welzijn te bevorderen, ons onderwijs te vernieuwen en ons bedrijfsleven in stand te houden.

We hebben elkaar nodig. Of je nu jong, oud, zwart, grijs of groen bent!

Met de komst van sociale media en globalisering denk ik dat “diversivisering” –het woord bestaat niet eens- niet meer te stoppen is. Nederland heeft voldoende realiteitszin  en handelsmentaliteit om van haar diversiteit te profiteren, nationaal en internationaal. Dus ja, diversiteit is niet alleen een trend maar ook  erg nuttig en noodzakelijk.

Tot slot een citaat uit: “De zwarte met het witte hart” van A. Japin:

“Op mijn theevelden heb ik altijd een paar kerststerren laten planten, ook wel wonderbomen of wolfsmelk genoemd….. Zo’n eenzame plant heeft een opvallend effect op haar omgeving. Al wat groent, trekt naar elkaar toe…. De rode plant zelf daarentegen vlamt tussen het groen vuriger dan tussen haar gelijken….De kerstster was niet rood tot ik haar in haar nieuwe omgeving liet zetten. Kleur heb je nooit zelf, kleur krijg je door anderen.”

Hatice Turkmen is momenteel consultant werving en selectie bij Publicspirit.  Ze heeft als directeur gewerkt bij een tweetal welzijnsorganisaties en als districtsmanager bij een woningbedrijf. Is diverstiteit bij jou ook een toverwoord of weet jij het met succes invulling te geven? Laat het ons hier weten! Meer gastblogs lezen de komende dagen? Meld je dan even aan voor de mailinglijst.

Reacties

  1. Als schilder weet ik dat het gebruik van contrastkleur het beeld versterkt. Heel duidelijke schets van de behoefte aan diversiteit om kleur, lees onderscheid, te geven binnen de maatschappij. Goed blog!

Trackbacks

  1. […] 15-12-2010: Diversiteit, toverwoord van 2010 door Hatice Turkmen Tags:2010, terugblik, trends, welzijnswerk […]

Laat wat van je horen

*