Vernieuwen omdat het NU moet

OntslagMet de opkomst van steeds meer succesvolle sociale ondernemingen loopt de traditionele non-profit sector het risico verder af te brokkelen. De berichtgeving over ontslagen binnen onze welzijnssector houden voortdurend aan. En dat doet mij vreselijk veel pijn.

Traditionele welzijnsorganisaties die zich al decennia bekommeren om kwetsbare burgers voordat het een cool onderwerp werd, worden moeiteloos gediskwalificeerd. Voor een groot deel is dit te danken aan onze eigen arrogantie. Waaraan herken ik arrogantie?

• Professionals die denken zich het te kunnen permitteren om ruzie te maken met hun managers
• Managers die denken zich het te kunnen permitteren om ruzie te maken met hun professionals
• Denken dat de bezuinigingen aan hun deur voorbij gaan
• De hand ophouden en boos worden als die niet gevuld wordt
• En dan gewoon blijven doen wat ze altijd deden!

Deze houding van arrogantie is onacceptabel. Het welzijnswerk is onlosmakelijk verbonden met onze economie en heeft een diepgewortelde historie in onze samenleving. Wij zijn de experts in de sociale verandering die nu gaande is. Daarom mogen we niet radeloos toekijken vanaf de zijlijn hoe anderen ons werk overnemen. Om uiteindelijk afgevoerd te worden via de achterdeur. Dat zou het verlies betekenen van miljarden investeringen in professionals en kennis.

Laten we onszelf opnieuw uitvinden, ons herstructureren en ons hergroeperen als sterke sector in sociale verandering.

Dit is niet zo moeilijk als je misschien denkt. Er zijn nieuwe businessmodellen die ons kunnen helpen. Er zijn trainers en adviseurs die ons willen helpen. Er zijn voorbeelden waarvan we kunnen leren.

Om je een handreiking te geven hierbij de eerste stappen die je moet zetten en waar het allemaal begint:

1. Begin met het ‘Why’: waar geloof jij in? Waarom ben jij er en doe jij wat jij doet? Wat is jouw missie, jouw visie op de sociale verandering? En nu niet aankomen met saaie, abstracte woorden zoals ‘verbinden en versterken’.
2. Communiceer hierover intern: praat erover met elkaar, managers en professionals. Maak elkaar enthousiast, stook elkaars vuurtje op.
3. Trek samen een conclusie en formuleer op basis hiervan jouw marketingboodschap, jouw verhaal. Let op dat iedereen ditzelfde verhaal vertelt.
4. Communiceer hierover extern: vertel jouw verhaal waar je maar kunt, inspireer anderen hiermee. Blijf dit doen en ga dan verder met de volgende stappen.

Geef alsjeblieft niet op. Nederland heeft ons nodig!

P.S.: ben jij zelfstandig ondernemer in welzijn dan geldt dit ook voor jou. Als kleine flexibele nichespeler kun jij wezenlijk en snel bijdragen. Stap 2 en 3 kun jij overslaan.

P.S.S.: ben jij student dan geldt dit ook voor jou. Bereid je voor op jouw ondernemerschap. Vul jouw studie aan met kennis over marketing en profilering!

Laat wat van je horen

*