Klik voor hulp [gastblog]

Gastblog: Klik voor hulp.

Er komt goed werk daar uit het diepe zuiden van ons land! En wel zo goed dat er hard wordt gewerkt aan een landelijke uitrol van een nieuw sterk merk in welzijn. Daarom heb ik Jos gevraagd om in dit derde gastblog hierover te vertellen. Hij blogt over trend 7: “Welzijnsorganisaties lanceren landelijk merk: Het eerste landelijke merk® wordt een feit. De merkwaarde is zo uitgebalanceerd dat welzijnsorganisaties massaal het merk invoeren in hun portfolio. Uiteraard is het merk beschermd en voorbehouden aan welzijnsorganisaties.” Jos:

Klikvoorhulp.nl opmaat voor de branding van een merknaam

Maart 2008: klikvoorhulp.nl gaat in 2 steden in Zuid-Limburg als pilot van start. Méér dan 100 jongeren vragen in een maand tijd om hulp via chat en email. Hoezo pilot? We continueren de online hulpdienst en zoeken samenwerking met andere maatschappelijk werkinstellingen uit de regio. Deels voor het delen van de kosten; deels voor het vergroten van de spreekuurcapaciteit.

2009: het lukt. Bijna alle AMW-instellingen in Limburg besluiten om gezamenlijk klikvoorhulp.nl uit te gaan voeren. 50 maatschappelijk werkers van 9 organisaties bemensen dagelijks de chatspreekuren en beantwoorden hulpverzoeken via e-mail. Nog nooit eerder waren zó veel AMW-instellingen in zó’n korte tijd accoord gegaan met de uitvoering van dit innovatieve concept.

2010: websites voor online hupverlening schieten als paddenstoelen uit de grond. Het lijkt wel of er voor elk probleem een site bestaat. Binnen de branche maatschappelijk werk groeit dan ook de vraag naar een passend concept voor online hulpverlening. Het liefst op een manier die de versnippering van online diensten tegengaat en de eigenheid van de branche op een onderscheidende manier tot uitdrukking brengt. Nou, daar hebben wij wel een antwoord op.

In dat jaar besluit klikvoorhulp.nl te fuseren met internethulpverlening.nl. Aan deze site nemen 35 AMW-instellingen deel. Het merk klikvoorhulp.nl is daardoor meteen grootste online hulpdienst in de welzijnsbranche. In december is 40% van alle AMW-instellingen aangesloten bij klikvoorhulp. Nog eens 10% van de instellingen bereiden zich voor om mee in te stappen.

De initiatiefnemers beseffen maar nauwelijks wat zij in gang hebben gezet. Enkele AMW-instellingen zijn hongerig naar kennis en willen het liefst gisteren al begonnen zijn. Wij blijven er op hameren: online hulpverlening is méér dan het inrichten van een chatbox. Zaken als deskundigheid, kwaliteitszorg, online ketensamenwerking en promoting zorgen ervoor dat ook deze tak van sport hkz-proof beschreven kan worden.

Het klikvoor-concept is profijtelijk gebleken voor zowel de klant als voor de instelling.

Het projectteam van klikvoorhulp besluit om een branding te koppelen aan ‘klikvoor’ als merknaam. Verschillende domeinnamen waaronder klikvoorcoaching.nl, klikvooropvoeding.nl en klikvoorinfo.nl worden vastgelegd. De capaciteit is beperkt maar de ambities zijn groot. Hoe samen te werken zonder bureaucratische structuren en belemmeringen?

Met de MOgroep wordt overleg gevoerd om in 2011 een Expertisecentrum Welzijn Online in te richten. Geen statisch bureau, maar een dynamische online werkplaats waar verschillende disciplines samenwerken om nieuwe online toepassingen voor en door het welzijnswerk te ontwikkelen. De eerste ontwerpen voor een bijhorende website worden gemaakt. Een bijhorende domeinnaam wordt vastgelegd: www.welzijnslab.nl. Een laboratorium voor de innovatie van eigentijdse welzijnsdiensten; waar nagedacht over virtuele manieren om ‘Eropaf’ te gaan; waar social media functioneel zijn voor zowel de online communicatie tussen professionals maar ook voor het bereiken van lastige doelgroepen in het welzijnswerk.

Maatschappelijke ondernemingen, hogescholen, softwaredevelopers, kennisinstituten, academische werkplaatsen… velen kunnen en willen participeren in een werkplaats waar je kunt halen en brengen. Multiply by sharing.

Jos Reinders is vanuit de Welzijnsgroep Parkstad Limburg goed bezig! Hij ziet kansen en weet anderen te enthousiasmeren om mee te doen. Wil je meer weten over Klik voor hulp of misschien ben je al zo enthousiast dat je gelijk aan wilt haken? Neem dan contact met hem op via jreinders@welzijnsgroep.nl

Ken je zelf ook voorbeelden van sterke merken in welzijn? Laat het ons weten. Je bent welkom om hieronder te reageren. Meer gastblogs lezen de komende dagen? Meld je dan even aan voor de mailinglijst.

Scoren met videomarketing

Videomarketing is hot. Waarom? Omdat Google dol is op video en omdat je inmiddels 60% van de internetende Nederlanders, waaronder ook jouw klanten, kunt bereiken met een video op Youtube. Stap nu over de drempel en ga aan de slag met videomarketing. Wat zijn de voordelen van videomarketing?

  • Video is snel en makkelijk. Soms is praten makkelijker dan schrijven en met het juiste materiaal kun je ideeën en aankondigingen snel op het internet krijgen.
  • Video is persoonlijk. Je maakt heel direct contact met jouw klanten of opdrachtgever. Mensen leren jou, jouw organisatie en diensten op een laagdrempelige manier kennen.
  • Video maakt je vindbaar. Wanneer je video inzet als onderdeel van jouw brandingstrategie, versterkt dit jouw online positie en verhoog je zo jouw vindbaarheid.
  • Video laat zien dat je betrouwbaar en deskundig bent. Je kunt letterlijk laten zien wat je in huis hebt. Je kunt bouwen aan jouw autoriteit.

Videomarketing is toepasbaar voor allerlei vormen van communicatie. Je kunt kiezen voor professionele bedrijfsvideo’s of voor een eenvoudige opname met een handheldcamera (ik gebruik de Flip of de webcam van mijn pc). Zelf geef ik de voorkeur aan eenvoudige opnames zodat wat jij wilt laten zien overkomt zoals het daadwerkelijk is. Niet meer en niet minder. Authenticiteit wordt zeer gewaardeerd. Wat kun je allemaal doen met video?

  • Gebruik video om de testimonials van jouw klanten nog sterker te maken. De complimenten en het lachende gezicht van jouw ambassadeurs zeggen nog meer dan een geschreven tekst.
  • Gebruik video om waardevolle informatie over te dragen. Je kunt jouw klanten laten zien hoe bijv. de alarmering werkt, hoe je een val kunt breken of hoe je een buurtruzie oplost.
  • Gebruik video om jouw klanten een kijkje te geven achter jouw voordeur. Je kunt locaties laten zien maar ook medewerkers. Laat bijvoorbeeld jouw medewerkers zich in korte filmpjes van maximaal twee minuten aan jouw klanten voorstellen.

Zeker, het is enorm eng om met je hoofd in beeld te verschijnen en het dan ook nog uit te venten door het op youtube te zetten. Maar als je over die drempel heen bent zul je ook merken hoe leuk het is en hoe zeer jouw klanten de filmpjes waarderen. De video’s kunnen jouw marketingboodschap enorm veel kracht bijzetten.

Zoals alle marketingtechnieken heeft ook videomarketing maximaal effect als het is ingebed in jouw marketingstrategie. Heb je nog niet helder hoe jouw strategie eruit ziet kom dan naar de workshop “Ontdek je plek, positioneren voor welzijnsorganisaties” op 8 oktober aanstaande. Hier lees je er meer over.

Het merk Welzijn: zin en onzin over branding

Binnen de marketingwereld wordt er veel gezegd en geschreven over de zin en onzin van branding, het positioneren van het merk in het brein van de klant. Vooral wanneer grote merken als Coca Cola en Nike als voorbeeld worden genoemd is een pittige discussie gegarandeerd. Vaak gaat het dan over de macht van grote merken en de wijze waarop ze die macht gebruiken. Alleen voor het maken van nog meer winst of gebruiken ze hun goede naam ook voor het oplossen van maatschappelijke problemen?

Cumulus, PuurZuid of SWO Drimmelen zijn namen die niet vergelijkbaar zijn met namen als Coca Cola en Nike. Toch wilt u ook naamsbekendheid en dat plaatsje in het brein van uw (potentiële) klanten. Waarom? Omdat u vanuit uw doelstelling er wil zijn voor mensen wanneer zij u nodig hebben. Dus dan moeten zij u wel weten te vinden. En gelukkig hier geen discussie over winst of maatschappelijke problemen.

Branden kun je op diverse manieren en op verschillende niveau’s. De term ‘welzijn’ an sich is niet te branden. De term is daarvoor teveel een paraplubegrip en niet onderscheidend genoeg. De naam van een welzijnsorganisatie kun je wel branden. Ook een afdeling of specifieke dienst. Maar altijd geldt dat branden meer is dan alleen communicatie! Het begint bij de inhoud.

De inhoud moet goed zijn. U weet wie uw klanten zijn. U weet wat hun behoefte is en u weet hoe u ze daarbij kunt helpen. Tot slot weet u ook waarom u dat beter kunt dan anderen. Met andere woorden: uw propositie is helder. Pas dan bent u er klaar voor om uw merkboodschap te verspreiden.

De eerste stap die u daarin zet is intern gericht: Internal Branding. Ongeacht hoe u het heeft aangepakt en of u uw propositie met enkelen of velen binnen uw organisatie heeft vastgesteld, uiteindelijk zal iedereen in uw organisatie de merkboodschap moeten ondersteunen en willen uitdragen. De medewerkers in de uitvoering en in direct contact met de klant maken uw merk groot. Zij zorgen voor tevreden klanten die uw ambassadeurs worden en zorgen voor de zo gewilde mond-tot-mond reclame.

Uw welzijnsorganisatie heeft daarmee een goede reden om te investeren in medewerkers. Authenticiteit wordt erg gewaardeerd en past bij de welzijnswerker Nieuwe Stijl. Van Living the Brand kom je zo vanzelf uit bij Personal Brand (ik hoop dat dit nu niet te snel gaat). Wat zeg jij als op een verjaardagsfeestje wordt gevraagd waar jij werkt? Ben je trots op het werk dat je doet? Kun je binnen de kaders van de merkboodschap jouw eigen visie en talenten kwijt?

Wanneer de klant op zijn of haar reis door uw organisatie in contact is met diverse medewerkers en in aanraking komt met verschillende diensten en daarbij steeds de bevestiging ervaart van uw merkboodschap, wordt uw merk een sterk merk. Om hieraan te werken is een mooie uitdaging voor 2010 voor uw organisatie, uw medewerkers, uw collega’s en uzelf. Ik wens u veel plezier en succes daarbij.

Sterke merken in Welzijn

Klanten hebben behoefte aan merken. Een merk geeft de klant mogelijkheden om zich te onderscheiden, om ergens bij te horen. Het geeft de klant zekerheid. Ook voor organisaties is het prettig om merken te hebben. Het geeft economische meerwaarde en een stevige, onderscheidende positie in de markt. Een merk kan gekoppeld worden aan het bedrijf of aan een product of dienst.

Wellicht denkt u nu dat het voor welzijnsorganisaties niet nodig is om zich in te spannen voor sterke merken. Niets is echter minder waar! Ook onze diensten en bedrijven roepen een bepaald beeld op bij onze klanten. Hoe sterker, eenduidiger en positiever dat beeld is, des te sterker wordt hiermee ons merk.

Welzijn of welzijnswerk zijn geen merken. Uit onderzoek door WelzijnNederland (Juli 2008) blijkt dat 47,8% van de Nederlanders niet bekend is met het welzijnswerk. Kansen om welzijn of welzijnswerk als sterk merk verder te ontwikkelen, acht ik uitgesloten. Daarvoor is het begrip welzijn te veelomvattend en te weinig onderscheidend.

Kunnen welzijnsorganisaties zich op lokaal niveau als merk positioneren? Daarover ben ik positiever. Over het algemeen zijn welzijnsorganisaties lokaal goed bekend. Maar wat mij ook vaak opvalt, is dat de bekendheid niet verder gaat dan de naam. ‘Ja, ik ken de Stichting Welzijn, maar wat ze nu precies doen?’. Onze profilering is niet sterk genoeg om bij onze klanten een duidelijk beeld te creëren. Het beeld is niet sterk, niet eenduidig en soms ook nog negatief: al met al geen juiste voedingsbodem voor een sterk merk.

De beste kansen voor sterke merken zie ik in onze producten en diensten. Een goed voorbeeld is volgens mij ‘Tafeltje Dekje’. Dit is een merk wat zowel lokaal als landelijk enige bekendheid geniet. Het is over het algemeen duidelijk waarvoor ‘Tafeltje Dekje’ dient: als je zo oud bent dat je niet meer zelf kunt koken dan kun je toch thuis blijven wonen als je dagelijks een maaltijd krijgt. Tafeltje Dekje is daarmee onderscheidend en doelgroepgericht. Toch is het nog niet helemaal een sterk merk. Kijk maar eens naar deze website: de kunst van het tafeldekken. Of de consumentenbond die de Tafeltje Dekje maaltijden heeft getest en bij de aanbieders niet verder komt dan de tussenleveranciers.

42 Procent van alle welzijnsorganisaties biedt een vorm van maaltijden aan huis. Daarmee beschikken we over een landelijk netwerk waarmee we een specifieke doelgroep kunnen bedienen met een mooi product. Daaraan kunnen we verder werken want sterke merken moet je bouwen. Er zijn vast nog meer voorbeelden van producten of diensten van welzijnsorganisaties die de potentie hebben om uit te groeien tot sterke merken. Ik ben benieuwd welke mogelijkheden u ziet!