Twittert u al?

Afgelopen week was ik op een erg leuk congres: Slimmer werken 2.0. Ik wil u er graag iets over vertellen want ik denk dat het welzijnswerk nog wat meer 2.0 kan worden. Gezien de omvang van deze blog doe ik dat beknopt en wat adhoc maar via de links wijs ik u verder de weg en kunt u een en ander verbinden.

Een van de sprekers is Martijn Aslander. Martijn is de Nederlandse pionier op het terrein van lifehacking. Lifehacking gaat er volgens hem over hoe je meer doet, in minder tijd met minder stress, zodat je slim kunt bewegen in de informatie en netwerksamenleving. Om te kunnen netwerken maak je gebruik van slimme tools zoals netwerksites LinkedIn en Hyves maar ook Twitter en het allerniewste Poken.

Een andere spreker is Mark Veldpape. Hij schetst de ontwikkeling van een nieuwe economische orde mede onder invloed van de recessie. Toegevoegde waarde wordt belangrijker dan winst. Mensen worden belangrijker dan cijfers. We bewegen ons van een financieel economische orde naar een sociaal economische orde. Ieder mens heeft waarde. Dus iedereen kan meedoen.

Ik heb zelf al eerder geconstateerd dat binnen het concept van web 2.0 de term ‘social’ vaak voorkomt. Zo heb ik John Beckers ontmoet in een discussie over social marketing (even scrollen om de discussie tussen John en mij te lezen). Daarin sluit ik af met de suggestie dat welzijnsorganisaties hun klanten kunnen opzoeken op netwerksites zoals hyves. Dit is een enorme krachtige bron voor klantcontacten. Ik ben benieuwd welke welzijnsorganisatie dit al doet.

Maar naast het gebruik maken van bestaande netwerken kunnen we ook zelf onze eigen netwerken creëren. De portal welzijnnederland.nl is ontstaan vanuit het idee dat het internet iedereen met iedereen verbindt en mijn wens dat welzijnsorganisaties zich meer met elkaar verbinden. Dat zorgt voor een krachtige profilering vanuit een sterk netwerk. Daardoor kunnen wij ook slimmer werken. Welzijnsorganisaties die nog niet meedoen met een kosteloze vermelding kunnen zich eenvoudig aanmelden. 

Onlangs heb ik kennis gemaakt met Negin van den Berg – Shayanfar, opbouwwerker in Utrecht. Zij gaf aan behoefte te hebben aan netwerkbijeenkomsten van vakgenoten om met elkaar van gedachten te wisselen. Uit het onderzoek van MOVISIE onder frontliniewerkers naar de ervaring met de Wmo komt een vergelijkbaar resultaat: welzijnswerkers hebben behoefte aan eigen netwerken om ervaringen uit te wisselen. Mijn concrete voorstel is dat we gebruik maken van slim netwerken: ik nodig iedereen uit in mijn LinkedIn netwerk. Stuur mij even een mailtje en je ontvangt per omgaande mijn uitnodiging. Ook kun je mij sinds kort vinden op Twitter. Daar is het nu nog wat eenzaam dus fijn als jullie je willen aanmelden.

Liep ik er vroeger op vergelijkbare congressen wat verloren bij, dit keer was dat zeker anders. Door de nieuwe aandacht voor ‘softe’ waarden en netwerken kan het welzijnswerk volop meedoen. Ik heb veel leuke ontmoetingen gehad (even ‘gepokend’) en daaruit vloeien nu de nodige contacten voort. Een ervan noem  ik hier graag: Jurgen Scholten die het plan heeft om in korte tijd 60(!) zorgboerderijen te starten. Nieuwsgierig naar zijn plan? Neemt u gerust contact met hem op.

Nog een laatste tip: congreslocatie was MediaPlaza in Utrecht. Congresinitiatiefnemer is het programma Nederland Digitaal in Verbinding. Een door het ministerie van EZ gesubsidieerd programma waardoor het congres ook zomaar gratis was. Er volgen nog meer congressen dus houdt de agenda in de gaten. Wellicht kunnen we met elkaar daar dan in levende lijve ‘twitteren’.