Vijf tips voor als plotseling een journalist belt

Schuld aan een slecht imago.

Zojuist een leuke journaliste gesproken. De aanleiding was minder leuk. Voor een artikel over het welzijnswerk voor ouderen had ze contact opgenomen met een welzijnsorganisatie en was uitgekomen bij de ouderenadviseur. Ze had wat kritisch de vraag gesteld of het nu nog wel zo slim is om diensten aan te bieden aan 55 plussers. Waarmee ze bedoelde:

“Ik ben zelf ook 56 maar werk volop en ga daar voorlopig nog even mee door. Kun je dan je niet beter richten op de echt ouderen die het echt nodig hebben? De combi van oud en 55 plus is toch niet meer van deze tijd?”

De ouderenadviseur schoot helaas in de wiek, was op de tenen getrapt, werd boos en was niet meer voor rede vatbaar.

De journaliste zag zich genoodzaakt nader onderzoek te doen en kwam zo ook bij mij uit.

Ik heb haar groot gelijk gegeven. Het is niet meer van deze tijd om oud te koppelen aan 55 plus. Maar eigenlijk is dat nu niet de kwestie.

Wat wel de kwestie is, is dat welzijnsorganisaties klagen over een slecht imago en zie hier hoe we dat soms aan onszelf te danken hebben. Hoe komt het toch dat we ons zo snel aangevallen voelen?

Ik zou zeggen: wees blij met de aandacht van een journalist. De relatie tussen jou en de journalist is gebaseerd op wederzijdse afhankelijkheid. Jij wilt toch publiciteit en de journalist wil informatie. Het is een relatie van geven en nemen. Behandel daarom elke journalist met respect. Dat kan je echt helpen bij het versterken van jouw imago.

Daarom vijf tips voor als plotseling een journalist belt:

  1. Bedenk dat de journalist je niet belt om jou aan te vallen maar om informatie te krijgen.
  2. Voel je je overvallen, vraag dan of je met 10 minuten zelf terug mag bellen.
  3. Weet je het antwoord niet op een vraag zeg dan dat je het uit gaat zoeken en het antwoord zo spoedig mogelijk op de mail zet.
  4. Een journalist mag kritische vragen stellen, dat is zijn vak. Schrik niet en blijf vriendelijk in jouw reactie. En natuurlijk mag je zeggen dat je het er niet mee eens bent en onderbouw dit dan vooral vanuit jouw eigen ervaringen.
  5. Bedank de journalist voor zijn interesse en geef tot slot aan dat hij je altijd weer mag bellen met vragen.

Ik ben benieuwd naar jullie eigen ervaringen met journalisten.

P.S.: Wat die 55 plussers betreft die zijn natuurlijk wel degelijk interessant maar dan niet gekoppeld aan oud. Innoveren dus! Hier zie je hoe je dat doet: http://www.55plustoolbox.nl/Toolbox.php

Hoe het werkelijk zit met ons imago

Binnen Welzijn wordt regelmatig geklaagd over het slechte imago van de branche. Terecht: met een slecht imago ben je te beklagen dus tijd er iets aan te doen. Maar: is ons imago echt zo slecht is als sommige klagers willen doen geloven?

Om het grote misverstand maar gelijk duidelijk te maken: de termen imago en identiteit worden nogal eens door elkaar gebruikt. Imago is het beeld wat het publiek van jouw organisatie heeft. Identiteit is het beeld wat jij gebruikt om je bij het publiek te profileren. Een imago kun je ook de externe factor van de identiteit noemen. In de meest optimale situatie is jouw imago gelijk aan jouw identiteit. Met andere woorden: het publiek denkt precies zo over jou als jij dat wenst. In de praktijk is dit zelden zo.

Tijd om de handen uit de mouwen te steken: sturen op een beter imago begint bij het vaststellen van de eigen identiteit. Gezien de stormachtige ontwikkelingen waarin welzijn is beland, zal voor de meeste organisaties de vraag actueel zijn: “wie zijn wij, wat doen wij en voor wie”. Organisaties met een sterke identiteit hebben antwoorden op deze vragen. Zij onderscheiden zich. Een identiteit kent uiterlijke en innerlijke kenmerken. Alhoewel de verleiding groot is om je te storten op de uiterlijke kenmerken (te gekke website, nieuw logo, mooi pand) is het beter eerst de innerlijke kenmerken te zoeken, te benoemen en te waarderen.

Uitgangspunt is altijd ‘dat wat je nu al bent’. Een klein en eenvoudig imago onderzoek kan je daar meer duidelijkheid over geven. Zo pak je dat aan:

Stel aan vijf willekeurige bestaande klanten de onderstaande 5 vragen. Doe dit het liefst met meerdere collega’s die ieder vijf klanten ondervragen. Bespreek na afloop de uitkomsten met elkaar. Lukt het je om conclusies te trekken?

1. Wat is het eerste wat bij u opkomt als u aan onze organisatie denkt?

2. Welke drie waarden uit dit rijtje zijn volgens u zeker van toepassing op onze organisatie?

*  de organisatie staat goed bekend
*  open en transparant
*  betrouwbaar
*  degelijk
*  traditioneel
*  warm en menselijk
*  zorgzaam
*  vernieuwend
*  professioneel

3. Kunt u de volgende zin in een paar woorden afmaken?
Ik ben klant van naam organisatie / ik neem deel aan de activiteiten van naam organisatie, omdat ……………..

4. Wie behoren volgens u tot de klanten van onze organisatie?

5. Kunt u zeggen wat uw allerbeste ervaring is geweest met onze organisatie of met een van de medewerkers daarvan? Kunt u zeggen wat uw allerslechtste ervaring is geweest met onze organisatie of met een van de medewerkers daarvan?

Dan nog wat tips voor de uitvoering van het onderzoekje:

*  stel de 5 vragen in een kort gesprekje
*  schrijf zelf de antwoorden op
*  ga niet in discussie!
*  nodig de klant uit om bij vraag 5 eerlijk te zijn want daar zijn jullie het beste mee geholpen
*  bedank de klant voor de medewerking en de openhartigheid

Het onderzoek is nadrukkelijk niet bedoeld om een wetenschappelijk verantwoord beeld te krijgen. Het is bedoeld om jou een beeld te geven van jouw werkelijke imago zodat je  je bewust bent hoe klanten over jou denken. In de meeste gevallen, voorspel ik, is dat zo slecht nog niet!

Ik zou het leuk vinden als je mij jouw ervaringen en de uitkomst van jouw onderzoek wilt mailen. Ik kan dit dan verwerken in mijn boek.

Veel succes!

Het merk Welzijn: zin en onzin over branding

Binnen de marketingwereld wordt er veel gezegd en geschreven over de zin en onzin van branding, het positioneren van het merk in het brein van de klant. Vooral wanneer grote merken als Coca Cola en Nike als voorbeeld worden genoemd is een pittige discussie gegarandeerd. Vaak gaat het dan over de macht van grote merken en de wijze waarop ze die macht gebruiken. Alleen voor het maken van nog meer winst of gebruiken ze hun goede naam ook voor het oplossen van maatschappelijke problemen?

Cumulus, PuurZuid of SWO Drimmelen zijn namen die niet vergelijkbaar zijn met namen als Coca Cola en Nike. Toch wilt u ook naamsbekendheid en dat plaatsje in het brein van uw (potentiële) klanten. Waarom? Omdat u vanuit uw doelstelling er wil zijn voor mensen wanneer zij u nodig hebben. Dus dan moeten zij u wel weten te vinden. En gelukkig hier geen discussie over winst of maatschappelijke problemen.

Branden kun je op diverse manieren en op verschillende niveau’s. De term ‘welzijn’ an sich is niet te branden. De term is daarvoor teveel een paraplubegrip en niet onderscheidend genoeg. De naam van een welzijnsorganisatie kun je wel branden. Ook een afdeling of specifieke dienst. Maar altijd geldt dat branden meer is dan alleen communicatie! Het begint bij de inhoud.

De inhoud moet goed zijn. U weet wie uw klanten zijn. U weet wat hun behoefte is en u weet hoe u ze daarbij kunt helpen. Tot slot weet u ook waarom u dat beter kunt dan anderen. Met andere woorden: uw propositie is helder. Pas dan bent u er klaar voor om uw merkboodschap te verspreiden.

De eerste stap die u daarin zet is intern gericht: Internal Branding. Ongeacht hoe u het heeft aangepakt en of u uw propositie met enkelen of velen binnen uw organisatie heeft vastgesteld, uiteindelijk zal iedereen in uw organisatie de merkboodschap moeten ondersteunen en willen uitdragen. De medewerkers in de uitvoering en in direct contact met de klant maken uw merk groot. Zij zorgen voor tevreden klanten die uw ambassadeurs worden en zorgen voor de zo gewilde mond-tot-mond reclame.

Uw welzijnsorganisatie heeft daarmee een goede reden om te investeren in medewerkers. Authenticiteit wordt erg gewaardeerd en past bij de welzijnswerker Nieuwe Stijl. Van Living the Brand kom je zo vanzelf uit bij Personal Brand (ik hoop dat dit nu niet te snel gaat). Wat zeg jij als op een verjaardagsfeestje wordt gevraagd waar jij werkt? Ben je trots op het werk dat je doet? Kun je binnen de kaders van de merkboodschap jouw eigen visie en talenten kwijt?

Wanneer de klant op zijn of haar reis door uw organisatie in contact is met diverse medewerkers en in aanraking komt met verschillende diensten en daarbij steeds de bevestiging ervaart van uw merkboodschap, wordt uw merk een sterk merk. Om hieraan te werken is een mooie uitdaging voor 2010 voor uw organisatie, uw medewerkers, uw collega’s en uzelf. Ik wens u veel plezier en succes daarbij.

Wat hebben zorg en welzijn met elkaar te maken?

Zorg en welzijn, wat hebben zij met elkaar te maken? Heel graag zou ik het antwoord op die vraag willen hebben. En wie het weet mag reageren. Hier enkele van mijn overpeinzingen,overigens gekleurd door mijn welzijnsbril.

Het in één adem noemen van zorg en welzijn is natuurlijk niet ongebruikelijk. Dat impliceert dat beide zaken zeker iets met elkaar te maken hebben. Toch is het makkelijker om verschillen te benoemen dan overeenkomsten. Zorg neemt over, welzijn ondersteunt. Zorg gaat uit van een beperking, welzijn van de eigen kracht. Enkele grote welzijnsondernemingen daargelaten kan welzijn opereren op kleine schaal en heeft de zorg meestal grote omvang nodig om efficiënt te kunnen werken.

De Nederlander maakt het overigens allemaal niets uit. Uit onderzoek door WelzijnNederland naar de bekendheid van het welzijnswerk (juli 2008) blijkt dat wanneer Nederlanders wordt gevraagd naar wat volgens hen het welzijnswerk inhoudt bijna 12 procentzegt geen idee te hebben. De overige ondervraagden geven omschrijvingen waaruit blijkt dat voor de meeste Nederlanders er geen wezenlijk verschil is tussen zorg en welzijn.

Misschien maakt de Wmo wel een einde aan de domeindiscussie tussen zorg en welzijn. Waarbij ik overigens de indruk heb dat die discussie vaker door welzijn dan door zorg wordt aangeslingerd. De domeindiscussie is vermoeiend, niet effectief en de opdrachtgevers worden er niet vrolijk van: zij willen gewoon dat hun Wmo-opdrachten worden uitgevoerd door betrouwbare leveranciers.

Zorg en welzijn hebben beiden wat last van een imagoprobleem waardoor het aannemelijk is dat de beelden die beide sectoren van elkaar hebben ook niet helemaal zullen kloppen. Daar hebben we een overeenkomst. Echter, dit kan wel eens een van de redenen zijn dat samenwerking in de keten, ondanks de enorme investeringen, toch vaak mislukt.

Zorg + Welzijn, het tijdschrift en deze digitale community, wordt gelezen door ‘sociale professionals’ uit de zorg en welzijn. Ik ben benieuwd of u als lezer, maar ook of de redactie de vanzelfsprekendheid waarmee zorg en welzijn in één adem worden genoemd worden, kan onderschrijven.

Slecht imago? Geef de schuld aan uw identiteit.

Binnen Zorg en Welzijn wordt regelmatig geklaagd over het slechte imago van de branche. Terecht: met een slecht imago bent u te beklagen dus tijd er iets aan te doen. Overigens laat ik hier graag in het midden of het imago echt zo slecht is als sommige klagers willen doen geloven. Op het jaarcongres van de MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening afgelopen oktober kwam zelfs de kleurenconsulente eraan te pas: vermakelijk maar geen echte oplossing van een diepgeworteld misverstand.

Om het misverstand maar gelijk duidelijk te maken: de termen worden nogal eens door elkaar gebruikt. Imago is het beeld wat het publiek van uw organisatie heeft. Identiteit is het beeld wat u gebruikt om u bij het publiek te profileren. Een imago kun je ook de externe factor van de identiteit noemen. In de meest optimale situatie is uw imago gelijk aan uw identiteit. Met andere woorden: het publiek denkt precies zo over u als u dat wenst. In de praktijk is dit zelden zo. Als Zorg en Welzijn klagen over een slecht imago is de eenvoudige maar opbeurende conclusie dat er iets schort aan de identiteit en het uitdragen daarvan.

Tijd om de handen uit de mouwen te steken: sturen op een beter imago begint bij het vaststellen van de eigen identiteit. Gezien de stormachtige ontwikkelingen waarin zowel zorg als welzijn zijn beland, zal voor de meeste organisaties de vraag actueel zijn: ‘wie zijn wij, wat doen wij en voor wie’. Organisaties met een sterke identiteit hebben antwoorden op deze vragen. Zij onderscheiden zich. Een identiteit kent uiterlijke en innerlijke kenmerken. Alhoewel de verleiding groot is om je te storten op de uiterlijke kenmerken (te gekke website, nieuw logo, mooi pand) is het beter eerst de innerlijke kenmerken te zoeken, te benoemen en te waarderen.

In de jaren 90 heeft de Belastingdienst, immer kampend met een slecht imago, intensief gewerkt aan haar Corporate Identity. Ik heb daar aan mogen bijdragen. Grootste vijand was de belastingdienstmedewerker zelf die op een feestje, met het schaamrood op de kaken, op de vraag “wat voor werk doe jij”, zijn antwoord mompelde. Geheid kwamen daarna de verhalen op tafel waarbij de dienst er niet zo best afkwam. Wij leerden medewerkers om trots te zijn: Ik doe in Belastingen en dat is zinvol en leuk. Er kwam een nieuw elan binnen de organisatie en medewerkers hadden er plezier in om hun bijdrage te leveren. Resultaat was eind jaren negentig de prijs voor de beste dienstverlener. Helaas heeft de dienst dit niet kunnen vasthouden. Daarmee is ook gezegd dat uw identiteit voortdurend aandacht vraagt: door regelmatig uw imago te onderzoeken weet u of u goed bezig bent.

Kortom een boeiend en actueel onderwerp. Maar het belangrijkste is wel mijn boodschap dat u geen slachtoffer bent van een slecht imago maar dat u er zelf schuldig aan bent en dus ook nu kunt beslissen om het beter te maken.